Personvernerklæring

24hshop.no - Personvernerklæring

Vi hos 24hshop.no verner om din personlige integritet, derfor streber vi etter å alltid ha et høyt nivå på databeskyttelsen. 24hshop.no behandler personopplysningene dine i henhold til den nyeste datavernloven. Det innebærer blant annet at vi er åpne med hva vi gjør med personopplysninger. Vi selger ikke personopplysninger til andre bedrifter og følger gjeldende regler rundt datavern og benytter minimal opplysningslagring.


Nedenfor beskriver vi hvordan personopplysninger håndteres på 24hshop.no, hvilke rettigheter du har som kunde hos oss og hva du gjør hvis du har spørsmål eller vil anonymisere opplysningene dine.


Det er viktig for oss at du føler deg trygg med hvordan vi behandler personopplysninger og derfor er det viktig at du leser og forstår vår personvernerklæring før du bruker tjenestene våre. Har du spørsmål kan du kontakte oss på kundetjenesten via kontaktskjemaet


Hva er en personopplysning?

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan kobles til deg, f.eks. navn, personnummer, IP-adresse eller kjøpshistorikk.


Hva er behandling av personopplysninger?

Alle former for bruk av personopplysninger er personopplysningsbehandling, for eksempel innsamling, registrering, organisering, lagring, bearbeiding eller endring, lesning, bruk, utlevering, spredning eller annen deling av opplysninger, sammenstilling eller samkjøring, blokkering, sletting eller ødeleggelse.


Hvordan samler vi inn personopplysninger?

Når du loggar deg inn på kundesiden vår, kjøper våre produkter eller tjenester eller på annen måte er i kontakt med oss, samler vi inn de personopplysningene du deler med oss f.eks fullstendig navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, personnummer, betalingsopplysninger, kjøps-, ordre- og brukshistorikk, IP-adresse og annen bestillingsrelatert informasjon, f.eks. informasjon du oppgir ved kontakt med vår kundetjeneste. Vi kan samle inn og oppdatere adresseopplysninger via tredjepartstjenester for betalingsløsninger, adresseoppdateringer samt ved fakturakjøp ta opplysninger om kredittverdighet fra kredittvurderingsinstitutter, banker og andre finansielle institutter.


Hvilke personopplysninger samler vi inn og hvorfor?

Personopplysninger behandles for å gjøre følgende mulig: - Leveranse av en bestilt/kjøpt vare (inkludert varsling om leveranse eller kontakter i forbindelse med forsinket leveranse). - Identifisering og alderskontroll - Håndtering av betaling (inkludert analyse av mulige betalingsløsninger, noe som kan innebære en kontroll av betalingshistorikk og innhenting av kredittopplysninger fra kredittopplysningsbedrifter. - Adressekontroll mot eksterne kilder, f.eks. Decidas, Creditsafe, Klarna eller liknende. - Håndtering av reklamasjons- og garantisaker
De kategoriene av personopplysninger som behandles er:
- Navn - Personnummer - Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post og mobilnummer) - Betalingsinformasjon (f.eks. debiteringsnummer, transaksjonstidspunkt og korteier) - Kredittopplysninger fra kredittopplysningsfirma - Ordreinformasjon (f.eks. hva som har blitt kjøpt, når det ble kjøpt m.m) - Brukeropplysninger for din kundekonto - Din korrespondanse med oss (f.eks mail, chatt og telefonsamtaler)


Hvorfor behandler vi personopplysningene dine og hvilket lovgrunnlag finnes for behandlingen av personopplysningene?

- Med kjøpsavtale som juridisk grunnlag bruker vi personopplysninger for å håndtere kjøp på vår webside, dette inkluderer å behandle bestillingene dine, returer samt reklamasjoner. - Med kjøpsavtale som juridisk grunnlag bruker vi personopplysninger for å sende mail til deg med meldinger om leveransestatus eller i tilfelle problemer med leveransen av varene dine. - Med kjøpsavtale som juridisk grunnlag bruker vi dine personopplysninger til å håndtere betalingene dine. - Med kjøpsavtale som juridisk grunnlag kommer vi til å gjøre en analyse av hvilke betalingsalternativer som er tilgjengelige for deg ved å sjekke betalingshistorikk og kredittkontroller. - Med kjøpsavtale som juridisk grunnlag bruker vår kundeservice personopplysninger for å håndtere forespørsler fra deg som kommer til oss via e-post, vår chattfunksjon, telefon og sosiale medier. - Med kjøpsavtale som jurdisk grunnlag bruker vi dine personopplysninger til å håndtere klager og garantisaker som gjelder våre produkter. - Med rettslig forpliktelse som juridisk grunnlag bruker vi dine personopplysninger til å identifisere deg og for å bekrefte at du har den lovfestede minimumsalderen for å gjennomføre kjøp hos oss på 24hshop.no. - Med interesseavveiing som juridisk grunnlag bruker vi dine personopplysninger til å bekrefte adressen din med eksterne partner. - Med interesseavveiing som juridisk grunnlag bruker vi dine personopplysninger til å sende deg nyhetsbrev og tilbud, noe du alltid kan si nei til. - Med rettslig forpliktelse som juridisk grunnlag kan vi behøve å bruke dine personopplysninger til å oppfylle krav i lover, domstoler og myndighetvedtak.


Personopplysningsassistenter

For at vi skal kunne tilby våre tjenester deler vi dine personopplysninger med bedrifter som er s.k. personopplysningsassistenter for oss, f.eks firmaer som hjelper oss med betalingsløsninger, frakt og IT-tjenester. En personopplysningsassistent er et firma som behandler informasjonen for vår del og i henhold til våre instruksjoner.


Vi deler bare personopplysninger med personopplysningsassistenter som er til spesifikke formål og som er forenlige med de formål vi har samlet inn informasjonen til. Vi har avtaler med alle våre personopplysningsassistenter som garanterer at de håndterer dine personopplysninger med høyeste sikkerhet og at de påtar seg å følg våre sikkerhetskrav samt begrensninger og krav som gjelder internasjonal overføring av personopplysninger.


Personopplysningsansvarlige

Om vi i henhold til lovverk er forpliktet til å dele dine personopplysninger med andre som er selvstendig personopplysningsansvarlige, f.eks. statlige myndigheter eller mistenker lovbrudd, kommer vi til å dele disse på en sikker måte. Når dine personopplysninger deles med andre som er selvstendige personopplysningsansvarlige, gjelder deres personvernerklæring og personopplysningshåndtering.


Hvor lenge sparer vi informasjonen?

Vi sparer aldri dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for respektive formål, se mer om de spesifikke lagringsperiodene under respektive formål nedenfor.


Hvor behandler vi dine personopplysninger?

Våre personopplysningassistenter finnes i ulike deler av verden. Derfor kan dine personopplysninger bli behandlet både innenfor og utenfor EU/EES. Uansett hvor dine opplysninger behandles, sørger vi imidlertid for at personlig informasjon beskyttes med alle rimelige lovlige, tekniske og organisatoriske tiltak på samme nivå som den beskyttelsen som tilbys innen EU/EES.


Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?

Våre IT-systemer er utviklet for å beskytte personvernet, integriteten og tilgangen til personopplysninger. Vi har tatt spesielle sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot ulovlig eller uautorisert behandling (slik som ulovlig tilgang, tap, ødeleggelse eller skade). Bare de personene som faktisk behøver å behandle dine personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle våre spesifikke formål, har tilgang til dem.


Hva er cookies og hordan bruker vi det?

24hshop.no benytter cookies (korte tekstfiler) som sendes fra vår webserver og som spares av din webleser når du besøker 24hshop.no.
Les mer om cookies og hvordan vi bruker det her >>>>


Du har visse rettigheter når det gjelder vår behandling av dine personopplysninger - om disse kan du lese nedenfor. For å få tilgang til dette, mail support@24hshop.no


Rett til tilgang

Du har rett til å få en bekreftelse på om vi behandler personopplysninger om deg, og i så fall få informasjon om hvorfor vi behandler opplysningene og hvor lenge vi sparer dem. Du har også rett til å få en kopi av alle dine personopplysninger.


Rett til retting

Du har rett til å rette uriktige og ufullstendige personopplysninger om deg.


Rett til sletting og begrensning

Du har i noen tilfeller rett til å få slettet dine personopplysninger, f.eks. om det mangler juridisk grunnlag for behandlingen eller vi ikke lenger behøver personopplysningene. Vi kommer også selv til å anonymisere alle personopplysninger som ikke lenger er relevante for oss. Du kan også under visse forutsetninger, f.eks. om vi ikke lenger trenger personopplysningene men du trenger dem for å kunne hevde din rett i domstol, ha rett til å kreve at vi begrenser vår behandling til lagring av dine opplysninger og ikke bruker dem på annen måte. Du har rett til å ikke være gjenstand for en helt automatisert avgjørelse, innbefattet profilering, hvis slike avgjørelser har rettslige konsekvenser eller på liknende måte påvirker deg i stor grad. Denne retten gjelder imidlertid ikke hvis den automatiserte avgjørelsen er nødvendig for å fullføre en avtale med deg, om avgjørelsen er eksplisitt tillatt i henhold til lovverk eller hvis du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til dette.


Rett til innvendinger

Du har rett til å innvende mot at vi behandler dine personopplysninger til direktemarkedsføring, vi kommer da til å avslutte direktemarkedsføringen. Du har også rett til å innvende mot behandling som skjer med støtte av en berettiget interesse.


Rett til dataportabilitet

Når vi behandler personopplysninger for å fullføre en avtale med deg, eller med støtte av ditt samtykke, har du rett til såkalt dataportabilitet der bare slike personopplysninger som du selv har gitt til oss inngår. Det bety att du kan få ut personopplysningene dine i et strukturert og maskinlesbart format som gjør at du kan flytte personopplysningene.


Når behandlingen av dine personopplysninger skjer med støtte av ditt samtykke, for å fullføre eller inngå en avtale med deg, samt med den forutsetningen at personopplysningene har blitt samlet inn rett fra deg, har du rett til å få en kopi av personopplysningene.


Klager til tilsynsmyndighet

Du kan gjerne kontakte oss på 24hshop.no med spørsmål eller klager som handler om behandlingen av dine personopplysninger. Hvis du synes at vi ikke kan hjelpe deg på en tilfredsstillende måte, kan du framføre klagen på behandlingen av personopplysningene til Datatilsynet.


Hva skjer hvis vi forandrer vår personopplysningshåndtering?

Hvis vi skulle begynne å behandle personopplysningene til nye formål, begynne å samle inn nye opplysninger eller dele opplysningene dine nye personopplysningsassistenter, kommer vi til å informere deg om dette. Den nyeste versjonen av dataverninformasjonen er alltid publisert på 24hshop.no


Hvor lenge spares opplysningene hos oss på 24hshop.no?

Dine personopplysninger spares aldri lenger enn det som er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning. For å fullføre våre forpliktelser under og etter kjøp av et produkt: 3 år fra ditt siste kjøp. For markedsføring og kundetjenestekontakt som baseres på en interesseavveiing: 24 måneder fra ditt siste kjøp. For bokføring: 7 år pluss nåværende år i henhold til lovgivning. For samtlige rettslige forpliktelser spares opplysningene så lenge det kreves i henhold til gjeldende lovgivning.


Hvem har ansvar for de personopplysningene vi samler inn?

24 se Sverige AB, org. nr. 556444-4593, Box 829, 39128 Kalmar er personopplysningsansvarlig for bedriftens behandling av personopplysninger.


Hvis du har spørmål eller synspunkter på behandlingen av dine personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på support@24hshop.no.


24hshop.no’s Generelle Vilkår finner du her >>>>


Har du noen spørsmål?

Kontakt oss via skjemaet nedenfor, så kommer vi tilbake til deg så raskt vi kan.